[ ทัศน์ลักษณ์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ทัศน์ลักษณ์ ิอติวงศ์ธาดา
ชื่อเล่น : 
ตาล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
31/4/2525
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
tan_tassalak@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
338/95
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0950063256
สถานที่ทำงาน : 
อื่นๆ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี