[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
โปรแกรมเงินเดือนอยู่ระหว่างปรับปรุง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ยังไม่สามารถพิมพ์สลิปผ่านหน้าเว็บได้ หากต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือนให้เข้ามาติดต่อโดยตรงกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน


แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 261 / ดาวน์โหลด : 85 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
8/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
22 รายงานผลการพัฒนาและใช้แบบฝึกเสริมทักษะการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 282 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ นางจุฬารัตน์ ศรีสุวัฒนานันท์
4/ม.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
23 การประเมินโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลประปานคร จังหวัดนครปฐม ( อ่าน : 548 / ดาวน์โหลด : 139 ) เจ้าของ นางอาทิตยา ศกุนะสิงห์
16/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
24 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 362 / ดาวน์โหลด : 193 ) เจ้าของ นางจิตตรา พิกุลทอง
30/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
25 วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม( อ่าน : 328 / ดาวน์โหลด : 218 ) เจ้าของ นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
22/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการละเล่นเด็กไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดจินดาราม( อ่าน : 245 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางทิพวรรณ เร้าใจ
10/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการละเล่นเด็กไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดจินดารา ( อ่าน : 394 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ tippawanraojai
10/มิ.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
28 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 434 / ดาวน์โหลด : 210 ) เจ้าของ นางสาวปทุมทิพ กษิตินทร์
22/พ.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
29 รายงานผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์( อ่าน : 209 / ดาวน์โหลด : 89 ) เจ้าของ นางสาวกชพร เส
21/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
30 รายงานการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์สถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 165 / ดาวน์โหลด : 192 ) เจ้าของ นางศิริพร มากกลิ่น
19/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ( อ่าน : 433 / ดาวน์โหลด : 329 ) เจ้าของ จรัญญา กล้วยพันธิ์งาม
12/ต.ค../2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
32 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ POWER 3 CM model เพื่อพัฒนาคุณภาพครูเพื่อศิษย์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ( อ่าน : 724 / ดาวน์โหลด : 343 ) เจ้าของ จรัญญา กล้วยพันธิ์งาม
12/ต.ค../2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 303 / ดาวน์โหลด : 426 ) เจ้าของ นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
20/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>