[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

เจ้าของผลงาน : นางวิไลพร ชาติมาลา
พุธ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 407    จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 44 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
 
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง “เสียงกับการได้ยิน " เขาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
 ผู้ศึกษา นางวิไลพร ชาติมาลา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน
 ปีที่ศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง “ เสียงกับการได้ยิน" สําหรับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกําพงแสน โดยมีการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูล พื้นฐาน 2) พัฒนาและหาคุณภาพของชุดการสอน 3) ทดลองใช้ และ 4) ประเมินและปรับปรุง แก้ไข กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอ กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 41 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ซึ่งประกอยด้วย ผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อนคละปนกัน ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา ที่ใช้ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2. ) แบบ สัมภาษณ์ 3) ชุดการสอน 4) แบบประเมินชุดการสอน 5 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 6) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 7) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิง ทดลอง (One Group Pretest - Postest Design การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (1 - test แบบ Dependent ) และการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis )
ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญต้องการให้ ชุดการสอนเรื่อง" เสียงกับการได้ยิน” มีลักษณะการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนสามารถนํา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ มีการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง เปิด โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมอย่างอิสระ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สื่อต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมและหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียน และสนองจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร ตลอดจนธรรมชาติของวิชา
2. ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน” มีองค์ประกอบคือ คําแนะนําสําหรับการใช้ คู่มือการใช้ชุดการสอน ชุดการสอน โดยชุดการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพระดับดี มาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด E/E, (80/80 ) เท่ากับ 84.23/ 86.65
3. ผลการทดลองใช้ชุดการสอนพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2 ) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 และ 3 ) นักเรียนมีความคิดเห็นหลังการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่องเสียงกับการ ได้ยิน” อยู่ในระดับมากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 16/ต.ค../2562
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม 1/ก.ย./2562
      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ info@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป