[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
อาจารย์ท่านใดที่เคยติดต่อขอเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารช่วงวันที่ 10-19 ก.ย. 62 กับกลุ่มบริหารการเงิน ขอให้ติดต่อกลับที่กลุ่มบริหารการเงินด้วย :: ค่าจ้างนักการภารโรง 39 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โอนเงินวันที่ 18-09-62 ส่งเองสารล้างหนี้โดยด่วน :: โปรแกรมเงินเดือน e-Money เดือนกันยายนสามารถพิมพ์ผ่านหน้าเว็บใช้งานได้แล้ว หากต้องการสลิปก่อนเดือนกันยายน ให้ติดต่อกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วยตนเอง

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงานแผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 4 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 dd ( อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ sdsd
19/ก.ค./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
3 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( อ่าน : 77 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางเรณู ผ่องอำไพ
29/เม.ย./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps( อ่าน : 68 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
1/เม.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 69 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
18/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 138 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาล
14/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 301 / ดาวน์โหลด : 113 ) เจ้าของ นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี
29/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
8 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 350 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
27/พ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( อ่าน : 322 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เสกสิทธิ์ สนสมบัติ
28/ต.ค../2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 178 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ นางสาวนงค์ลักษณ์ วงษ์งาม
27/ก.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ( อ่าน : 363 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ นางวิไลพร ชาติมาลา
25/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ( อ่าน : 307 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางวิไลพร ชาติมาลา
25/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางสาวลภัสรดา ทิพย์แก้ว
5/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ( อ่าน : 231 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ ินางสาววชรกมล สุศรี
22/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายจตุรงค์ การดำริห์
16/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 202 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ นางสาวมันทนา กองเงิน
16/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 158 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนงค์ลักษณ์ วงษ์งาม
15/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 270 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ นางปฏิญญา บุญส่ง
31/พ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 237 / ดาวน์โหลด : 81 ) เจ้าของ ศรินยา แจ่มแจ้ง
21/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบ 4 MAT เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 334 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ นางศรินยา แจ่มแจ้ง
16/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>