[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
อาจารย์ท่านใดที่เคยติดต่อขอเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารช่วงวันที่ 10-19 ก.ย. 62 กับกลุ่มบริหารการเงิน ขอให้ติดต่อกลับที่กลุ่มบริหารการเงินด้วย :: ค่าจ้างนักการภารโรง 39 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โอนเงินวันที่ 18-09-62 ส่งเองสารล้างหนี้โดยด่วน :: โปรแกรมเงินเดือน e-Money เดือนกันยายนสามารถพิมพ์ผ่านหน้าเว็บใช้งานได้แล้ว หากต้องการสลิปก่อนเดือนกันยายน ให้ติดต่อกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วยตนเอง

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงานแผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (CEO)
Click ดูประวัติ
นายดุสิต หังเสวก
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
Click ดูประวัติ
นางสมพร เมืองแป้น
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
Click ดูประวัติ
นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
Click ดูประวัติ
นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสมหมาย ดอกจันทน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
Click ดูประวัติ
นายปฐม แจ้งธรรมมา
นิติกรชำนาญการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี