[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นางวิไล เรียนทัพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสมใจ กายเย็น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
นายพินิจ พรพนารัตน์
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
นายไพฑูรย์ สืบพันธ์โกย
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
ส.ต.สุริยา นามสะกัน
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ จิตนิยม
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ โตนาค
ลูกจ้างประจำ
Click ดูประวัติ
นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
แม่บ้าน
Click ดูประวัติ
นายสมใจ สีเหล็ก
ลูกจ้างประจำ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี