[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน


แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นายอธิพงษ์ รักคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : obecspr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0871520005

ชื่อ : นางสาววิไล คชศิลา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : kochasila@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0860578209

ชื่อ : น.ส.บงกช ยิ้มหนองโพธิ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : nooyim16@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0952491787

ชื่อ : นางพัตรา เมฆประยูร
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : phattrasin@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0925541939

ชื่อ : น.ส.นิภารัตน์ เชื้อชาย
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : sv.niparat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0822454447

ชื่อ : นางจรรยาพร ยอดแก้ว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : yodchanya@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819443654

ชื่อ : น.ส.พชรมน ชาติอุดมโภคิน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : meesangpan1979@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0842391616

ชื่อ : นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : suburairat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819818265

ชื่อ : น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : sv.nuttika@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0897451816

ชื่อ : นายประพนธ์ สะสมทรัพย์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : praponesasomsap@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0828525557

ชื่อ : นางสุนีย์ นิ่มคล้าย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Sunee@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0957535454

ชื่อ : นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : jaratpak1962@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817807968

ชื่อ : นางอภิรมย์ คุณารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : MEAWKUNARUK@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0898903145

ชื่อ : นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Kunporn2017@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819415380

ชื่อ : นางศิริพร กู้วัฒนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Kunporn2017@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0863237899

ชื่อ : นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : yupha.nr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0864795292

ชื่อ : นายปฐม แจ้งธรรมมา
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pathom.ch13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0858090506

ชื่อ : นายจิรวิทย์ มาสิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : jirawit@bannonghin.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0892094265

ชื่อ : นาง จินตนา งามเชย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : chintana@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0892559380

ชื่อ : นายประพันธ์ เสือแป้น
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0938614880
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี