[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
อาจารย์ท่านใดที่เคยติดต่อขอเปลี่ยนเลขบัญชีธนาคารช่วงวันที่ 10-19 ก.ย. 62 กับกลุ่มบริหารการเงิน ขอให้ติดต่อกลับที่กลุ่มบริหารการเงินด้วย :: ค่าจ้างนักการภารโรง 39 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โอนเงินวันที่ 18-09-62 ส่งเองสารล้างหนี้โดยด่วน :: โปรแกรมเงินเดือน e-Money เดือนกันยายนสามารถพิมพ์ผ่านหน้าเว็บใช้งานได้แล้ว หากต้องการสลิปก่อนเดือนกันยายน ให้ติดต่อกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วยตนเอง

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงานแผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

ชื่อ : นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 (CEO)
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pitoon2500@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0879748486

ชื่อ : นายดุสิต หังเสวก
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
หน้าที่หลัก : รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
อีเมล์ : dusit.hungsawek@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0896771458

ชื่อ : นางสมพร เมืองแป้น
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก : รักษาการในตำแหน่งรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
อีเมล์ : jewplan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0859145561

ชื่อ : นางพชรภรณ์ เอกสินธุ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ
อีเมล์ : khawtung01@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0965619691

ชื่อ : นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
อีเมล์ : usa_yai@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0628241595

ชื่อ : นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ : teeymom@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819814790

ชื่อ : นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ : Mild2533@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813852188

ชื่อ : นางกฤษณี เหล็กอิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก : รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อีเมล์ : Kritsanee2513@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0819812816

ชื่อ : นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : payoa080804@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0890519494

ชื่อ : นางวิไล เรียนทัพ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : wilai3711@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0972062495

ชื่อ : นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Pr.esanpt1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0941536649

ชื่อ : นางจีรณะ นามสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Cheerana.08@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0615170438

ชื่อ : นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Ratanaporn801@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0861735506

ชื่อ : นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : suchat@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0861731363

ชื่อ : นายพินิจ พรพนารัตน์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : tummanoon.50@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0891296838

ชื่อ : นายไพฑูรย์ สืบพันธ์โกย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : pitool@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0803105734

ชื่อ : ส.ต.สุริยา นามสะกัน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : namsakan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810087410

ชื่อ : นายชำนาญ จิตนิยม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Chamnan@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0865348020

ชื่อ : นายณรงค์ โตนาค
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : narong@esanpt1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0896642466

ชื่อ : นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
หน้าที่หลัก : แม่บ้าน
อีเมล์ : kittiyanut45@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0624010863
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี