[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 

เดือนมกราคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนสิงหาคม 2564
เดือนมีนาคม 2564 เดือนกันยายน 2564
เดือนเมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2564
เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
เดือนมิถุนายน 2564 เดือนธันวาคม 2564


เดือนมกราคม 2563 เดือนกรกฎาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนสิงหาคม 2563
เดือนมีนาคม 2563 เดือนกันยายน 2563
เดือนเมษายน 2563 เดือนตุลาคม 2563
เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนมิถุนายน 2563 เดือนธันวาคม 2563


เดือนมกราคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนสิงหาคม 2562
เดือนมีนาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
เดือนเมษายน 2562 เดือนตุลาคม 2562
เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562
เดือนมิถุนายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
Forbidden

Access Forbidden