[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
เรื่อง : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ
โดย : Benyapat
เข้าชม : 71
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบหมายให้นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ วัดเทพนิมิต อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยคณะสงฆ์ มีดำริรังสรรค์ขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามแนวทางของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 5,914 หน่วยทั่วประเทศ ที่ได้ดำเนินการตามหัวข้ออบรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมจวบจนถึงปี 2562 นี้ 
ในปีพ.ศ.2562นี้ จังหวัดนครปฐมจัดโครงการหมู่บ้านรักษารักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ โดยจะมีการทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้มีกำหนดการให้ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ทำบุญใหญ่ ณ วัดเทพนิมิต พิธีเริ่มเวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพนิมิต และคณะสงฆ์ ขึ้นสู่อาสนะ เวลา 08.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล พร้อมกันประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพรพระเจริญชัยมงคลคาถา รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจ ได้ร่วมกันใส่บาตร พิธีกร กล่าวนำถวายภัตตาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการฯร่วมกันถวายภัตตาหาร จากนั้น เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พบปะประชาชน พร้อมฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องการกำจัดยุงลาย การรักษากฎจราจร การสวมหมวกกันน๊อค การกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี เวลา 09.30 น.
ภาพ 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม โรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านใหม่เปิดห้องสมุดและสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยและเปิดค่ายวิชาการ Umbrella Camp โดยอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย 11/พ.ย./2562
      จัดกิจกรรม “ตัดผมชาย ” 1/พ.ย./2562
      พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24/ต.ค../2562
      โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ประชุมการสอนซ่อนนักเรียน 10/ต.ค../2562
      วิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ /จมน้ำ 10/ต.ค../2562