Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน


เว็บไซต์โรงเรียน
แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

รายงานพุธเช้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : วันสถาปนาลูกเสือ
โดย : benyapat
เข้าชม : 71
จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีกนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดนครปฐม  ดังนี้  จัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี   จำนวน   20   กอง        แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  จำนวน  250  คน การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น   ประจำปี   2561  ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร   ประเภทผู้สอน     และประเภทผู้สนับสนุน      จำนวน   4   คน   เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น   ประจำปี    2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   จำนวน 2 คน ระดับประเทศ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ประเภทผู้สอน จำนวน 1 คน นางสาวโสภิต  จิรัญดร  ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน  3 คน  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำท่าโพ        นายสืบพงษ์  คนหลัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  นายวราพงษ์  แดงสำอาง  ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประเภทผู้บริหาร จำนวน  1 คน  นายสามารถ  ศิริสมพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา  ประเภทผู้สนับสนุน  จำนวน 1 คน นางสาวฐาปณี  พวงงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา       
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในส่วนของลูกเสือจังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสัมพันธ์กับจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง  กล่าวคือ  เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราช     ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับแปรพระราชฐาน  เพื่อประทับพักผ่อน  อิริยาบถ  เพราะมีธรรมชาติที่งดงาม   ร่มเย็น  อากาศบริสุทธิ์    ปราศจากสิ่งรบกวนพระราชหฤทัย    ครั้งแรกได้ทรงสร้างพลับพลา  ที่ประทับชั่วคราวในดงไผ่  บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน   ต่อมามีพระราชดำริสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้เป็นเมืองหลวงที่สอง  และได้ดำเนินการสร้างพระราชวังสนามจันทร์   เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๐   โดยมีพระที่นั่งต่าง ๆ  ดังนี้    คือ   พระที่นั่งพิมานปฐม     พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี    พระที่นั่งวัชรีรมยา   พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์     พระที่นั่งตำหนักชาลีมงคลอาสน์    พระที่นั่งตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์  นอกจากนี้    ยังสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล     เรือนทับแก้ว   เรือนทับขวัญ    เทวาลัย  พระพิฆเณศวร์   ดังที่ปรากฏในสายตาของลูกเสือในขณะนี้   ในสมัยนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่  ณ  ที่นี้เป็นประจำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ พระองค์ท่านได้จัดตั้งกองลูกเสือหลวง ทรงจัดให้มีการซ้อมรบเสือป่า    พร้อมทั้งได้พระราชทานให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นกองลูกเสือหลวงอีกกองหนึ่ง    ให้มีสิทธิ์แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษ    คือ  ขอบหมวกมีขลิบสีเหลืองเสียบขนนกยาว  ซึ่งกองลูกเสือหลวงก็ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยแล้ว ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน      และเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก  พี่น้องลูกเสือทั้งหลายจึงควรภูมิใจในจังหวัดนครปฐม  และสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษ  ควรดีใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสมากระทำพิธีในวันสำคัญนี้  และในวันนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ในการนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้    พร้อมให้โอวาทว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมืองสืบไป

กดชมภาพบรรยากาศที่นี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 21/ก.ค./2562
      โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 12/ก.ค./2562
      ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ปูพรม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 9/ก.ค./2562
      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมเขตพื้นที่สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 5/ก.ค./2562
      ประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการบริหารการศึกษา เพื่อขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 4/ก.ค./2562


alsancak escort bornova escort gaziemir escort izmir escort buca escort mavisehir escort alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort buca escort escort izmir alsancak escort bornova escort bornova escort buca escort bornova escort gaziemir escort alsancak escort buca escort bornova escort buca escort buca escort alsancak escort