[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : วันสถาปนาลูกเสือ
โดย : benyapat
เข้าชม : 171
จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีกนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดนครปฐม  ดังนี้  จัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี   จำนวน   20   กอง        แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  จำนวน  250  คน การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น   ประจำปี   2561  ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร   ประเภทผู้สอน     และประเภทผู้สนับสนุน      จำนวน   4   คน   เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น   ประจำปี    2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   จำนวน 2 คน ระดับประเทศ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ประเภทผู้สอน จำนวน 1 คน นางสาวโสภิต  จิรัญดร  ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน  3 คน  นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำท่าโพ        นายสืบพงษ์  คนหลัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม  นายวราพงษ์  แดงสำอาง  ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประเภทผู้บริหาร จำนวน  1 คน  นายสามารถ  ศิริสมพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา  ประเภทผู้สนับสนุน  จำนวน 1 คน นางสาวฐาปณี  พวงงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา       
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ  ในส่วนของลูกเสือจังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสัมพันธ์กับจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง  กล่าวคือ  เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราช     ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับแปรพระราชฐาน  เพื่อประทับพักผ่อน  อิริยาบถ  เพราะมีธรรมชาติที่งดงาม   ร่มเย็น  อากาศบริสุทธิ์    ปราศจากสิ่งรบกวนพระราชหฤทัย    ครั้งแรกได้ทรงสร้างพลับพลา  ที่ประทับชั่วคราวในดงไผ่  บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน   ต่อมามีพระราชดำริสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้เป็นเมืองหลวงที่สอง  และได้ดำเนินการสร้างพระราชวังสนามจันทร์   เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๐   โดยมีพระที่นั่งต่าง ๆ  ดังนี้    คือ   พระที่นั่งพิมานปฐม     พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี    พระที่นั่งวัชรีรมยา   พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์     พระที่นั่งตำหนักชาลีมงคลอาสน์    พระที่นั่งตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์  นอกจากนี้    ยังสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล     เรือนทับแก้ว   เรือนทับขวัญ    เทวาลัย  พระพิฆเณศวร์   ดังที่ปรากฏในสายตาของลูกเสือในขณะนี้   ในสมัยนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่  ณ  ที่นี้เป็นประจำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ พระองค์ท่านได้จัดตั้งกองลูกเสือหลวง ทรงจัดให้มีการซ้อมรบเสือป่า    พร้อมทั้งได้พระราชทานให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นกองลูกเสือหลวงอีกกองหนึ่ง    ให้มีสิทธิ์แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษ    คือ  ขอบหมวกมีขลิบสีเหลืองเสียบขนนกยาว  ซึ่งกองลูกเสือหลวงก็ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยแล้ว ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน      และเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก  พี่น้องลูกเสือทั้งหลายจึงควรภูมิใจในจังหวัดนครปฐม  และสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษ  ควรดีใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสมากระทำพิธีในวันสำคัญนี้  และในวันนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ในการนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้    พร้อมให้โอวาทว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมืองสืบไป

กดชมภาพบรรยากาศที่นี่

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      พิธีน้อมรำลึก บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 16/ต.ค../2562
      ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยสถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรม CSR ปศส.15 เพื่อสังคมสานต่อความดีที่ยั่งยืน 28/ก.ย./2562
      โครงการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 23/ก.ย./2562
      ร้อยรัดดวงใจ สายใยผูกพัน เราชาว สพป.นครปฐม เขต 1 19/ก.ย./2562
      ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของผู้อำนวยการโรงเรียน 9/ก.ย./2562