[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
เรื่อง : ืโรงเรียนในสังกัดทดสอบการอ่านเขียน
โดย : Benyapat
เข้าชม : 77
พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน ดังนี้ “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม”           โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ             ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ขึ้น โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) สำหรับเป็นข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เลือกหรือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกรอบโครงสร้างของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ จัดทำขึ้นจาก             การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษา       ปีที่ ๑ - ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีจุดประสงค์เพื่อ  เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖               เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ ๑ - ๖   เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ ๑ - ๖ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ภาพกิจกรรม Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม โรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมให้ความรู้นักเรียน ป้องกันโรคแอดส์ 14/ก.พ./2562
      โครงการ Project Approach โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 14/ก.พ./2562
      โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด สำหรับนักเรียน 6/ก.พ./2562
      กิจกรรมปิ่นโตความดี~ 30/ม.ค./2562
      ืโรงเรียนในสังกัดทดสอบการอ่านเขียน 30/ม.ค./2562