[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
รายการ download ทั้งหมด     เพิ่ม download ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562( ลงวันที่ : 20/มิ.ย./2562 || อ่าน : 301 ) โดย admin 1.99 MBs 123 กลุ่มนโยบายและแผน
2 แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2562 || อ่าน : 238 ) โดย admin 737.06 KBs 84 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2562 || อ่าน : 958 ) โดย admin 61.81 KBs 419 กลุ่มนโยบายและแผน
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ( ลงวันที่ : 29/พ.ย./2561 || อ่าน : 138 ) โดย admin 0 Bytes 80 หนังสือคู่มือต่างๆ
5 คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)( ลงวันที่ : 26/ก.ค./2561 || อ่าน : 190 ) โดย admin 78.17 KBs 138 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2561 || อ่าน : 1314 ) โดย admin 8.97 MBs 428 กลุ่มนโยบายและแผน
7 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/มิ.ย./2561 || อ่าน : 280 ) โดย admin 228.81 KBs 181 กลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
8 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2561 || อ่าน : 613 ) โดย admin 1.3 MBs 184 กลุ่มนโยบายและแผน
9 นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2561 || อ่าน : 868 ) โดย admin 1.52 MBs 262 กลุ่มนโยบายและแผน
10 รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( ลงวันที่ : 18/มิ.ย./2561 || อ่าน : 727 ) โดย admin 7.47 MBs 232 กลุ่มนโยบายและแผน
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1( ลงวันที่ : 14/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1100 ) โดย admin 49.98 KBs 374 กลุ่มนโยบายและแผน
12 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 244 ) โดย admin 777.62 KBs 130 กลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
13 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 196 ) โดย admin 1.82 MBs 122 กลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
14 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 191 ) โดย admin 1.15 MBs 149 กลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 281 ) โดย admin 3.71 MBs 157 กลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( ลงวันที่ : 7/มี.ค./2561 || อ่าน : 641 ) โดย admin 3.27 MBs 199 กลุ่มนโยบายและแผน
17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561( ลงวันที่ : 7/มี.ค./2561 || อ่าน : 630 ) โดย admin 2.49 MBs 175 กลุ่มนโยบายและแผน
18 ประกาศ สพป.นฐ.1 ว่าด้วยประมาลจริยะธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน( ลงวันที่ : 30/ม.ค./2561 || อ่าน : 457 ) โดย admin 459.6 KBs 169 กลุ่มงานวินัยและนิติการ
19 นโยบายสพฐ.ปี 2561( ลงวันที่ : 24/ม.ค./2561 || อ่าน : 358 ) โดย admin 2.49 MBs 234 กลุ่มนโยบายและแผน
20 การกำหนดชั่วโมงการปฎิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฎิบัติหน้าที่( ลงวันที่ : 25/ต.ค../2560 || อ่าน : 296 ) โดย admin 1.49 MBs 212 กลุ่มบริหารงานบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>