Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
เว็บไซต์โรงเรียน
วัดดอนยายหอม
วัดดอนขนาก
วัดตาก้อง
บ้านมาบแค
วัดเกาะวังไทร
วัดทัพหลวง
วัดม่วงตารศ
วัดทุ่งรี
บ้านทุ่งน้อย
บ้านลำท่าโพ
วัดธรรมศาลา
บ้านต้นสำโรง
บ้านนาสร้าง
บ้านบ่อพลับ
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
วัดดอนเสาเกียด
วัดบางแขม
วัดลาดปลาเค้า
บ้านคลองยาง
วัดบ้านยาง
บ้านหนองกะโดน
บ้านคอวัง
วัดพระปฐมเจดีย์
อนุบาลนครปฐม
วัดไผ่ล้อม
วัดพระประโทณเจดีย์
วัดหว้าเอน
วัดโพรงมะเดื่อ
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
วัดศรีวิสารวาจา
วัดพะเนียงแตก
บ้านลำพยา
บ้านหนองหิน
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
วัดวังเย็น
บ้านไร่ต้นสำโรง
บ้านหนองขาหยั่ง
วัดใหม่ดอนทราย
วัดสระกะเทียม
วัดลาดหญ้าแพรก
วัดรางปลาหมอ
วัดใหม่ห้วยลึก
วัดสามควายเผือก
บ้านรางมะเดื่อ
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
บ้านหนองแก
วัดหนองดินแดง
วัดหนองเสือ
บ้านทุ่งหัวพรหม
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
บ้านหนองปากโลง
วัดโพธิ์งาม
วัดทะเลบก
ประถมฐานบินกำแพงแสน
อนุบาลกำแพงแสน
วัดทุ่งกระพังโหม
วัดบ่อน้ำจืด
บ้านดอนทอง
วัดสระพัง
วัดหนองปลาไหล
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
บ้านห้วยขวาง
บ้านรางอีเม้ย
บ้านอ้อกระทิง
วัดสองห้อง
วัดลาดหญ้าไทร
บ้านสระน้ำส้ม
บ้านหลักเมตร
วัดปลักไม้ลาย
บ้านหนองขาม
บ้านบ่อน้ำพุ
เมืองเก่ากำแพงแสน
วัดนิยมธรรมวราราม
บ้านหนองไม้งาม
วัดหนองศาลา
บ้านหนองกร่าง
บ้านห้วยรางเกตุ
วัดไร่แตงทอง
วัดหนองจิก
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
บ้านอ้อกระทุง
วัดห้วยผักชี
วัดประชาราษฎร์บำรุง
บ้านห้วยด้วน
บ้านดอนซาก
บ้านคลองตัน
วัดวังน้ำเขียว
บ้านหนองพงนก
วัดสระสี่มุม
บ้านสามัคคี
วัดราษฎร์วราราม
บ้านหนองพงเล็ก
วัดดอนเตาอิฐ
บ้านหนองเขมร
วัดหนองกระทุ่ม
วัดห้วยม่วง
วัดปทุมทองสุทธาราม
วัดท่าเสา
บ้านบัวแดง
วัดกำแพงแสน
บ้านหนองโสน
วัดหนองโพธิ์
ละเอียดอุปถัมภ์
บ้านหัวถนน
วัดสระสี่เหลี่ยม
วัดสุขวราราม
วัดบ้านหลวง
วัดหนองกระพี้
วัดลำลูกบัว
บ้านแหลมกะเจา
วัดลำเหย
วัดทุ่งสีหลง
บ้านใหม่
บ้านรางมูก
วัดแหลมมะเกลือ
วัดตะโกสูง
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
วัดทุ่งผักกูด
วัดกงลาด
วัดห้วยพระ
บ้านแจงงาม
วัดเลาเต่า
วัดทุ่งพิชัย
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์

เจ้าของผลงาน : นางสาวลภัสรดา ทิพย์แก้ว
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 174    จำนวนการดาวน์โหลด : 28 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)                    
                   โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
ชื่อผู้รายงาน      นางสาวลภัสรดา  ทิพย์แก้ว
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์  โดยใช้การประเมิน รูปแบบ ซิปป์  (CIPP Evaluation Model) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องสภาวะแวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดย มีการประเมิน ๔ ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process)  ด้านผลผลิต(Product)ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔ คน  ครู  จำนวน ๖๐ คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๑๒ คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
            วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์   มีดังนี้
            ๑. เพื่อประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม Context)ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๒. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า(Input) ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๓. เพื่อประเมินกระบวนการ(Process)  ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
            ๔. เพื่อประเมินผลผลิต(Product)ของโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ 
 
             การประเมินโครงการ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ในภารวม)  พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมดำเนินการโครงการฯของนักเรียน(ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยแยกตามรูปแบบ (CIPP Evaluation Model)  ๔  ด้าน   ดังนี้
ผลการศึกษา มีดังนี้
          ๑. การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านสภาพแวดล้อม ( C : Context Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
 
          ๒. การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านปัจจัยนำเข้า (I : Input Evaluation) โดยแยกสรุปความคิดเห็นดังนี้  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านปัจจัยนำเข้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพร้อมในการร่วมดำเนินการโครงการฯ ด้านปัจจัยนำเข้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
 
          ๓.  การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ด้านกระบวนการ (P: Process Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
 
            ๔ .  การประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning  Community)  โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์  ด้านผลผลิต(P: Product Evaluation)  โดยแยกสรุปตามความคิดเห็น ดังนี้  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีความความพึงพอใจในการร่วมดำเนินการโครงการฯ ด้านผลผลิต  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ความพึงพอใจในการร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps 1/เม.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 18/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14/ก.พ./2562
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 29/ม.ค./2562
      รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 25/ก.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ hannarong@esanpt1.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป