[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน

แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอภิรมย์ คุณารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางศิริพร กู้วัฒนะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นาง จินตนา งามเชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี