[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางวิไล เรียนทัพ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
wilai3711@hotmail.com
เบอร์โทร 0972062495
Click ดูประวัติ
นางเบญญพัฒน์ สุอมรา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Pr.esanpt1@gmail.com
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Ratanaporn801@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า
suchat@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
นายพินิจ พรพนารัตน์
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
tummanoon.50@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ จิตนิยม
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
Chamnan@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
ส.ต.สุริยา นามสะกัน
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 4
namsakan@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ โตนาค
พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
narong@esanpt1.go.th
Click ดูประวัติ
นางกิตติยา คล้ายสุบรรณ
พนักงานทำความสะอาด
kittiyanut45@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายประวิทย์ น้อยทา
พนักงานราชการ (ช่างสี) ช่วยราชการ
Click ดูประวัติ
นายคณิสร อิสสระกุล
ช่างไฟฟ้าระดับช.4
Click ดูประวัติ
นายประพันธ์ เสือแป้น
พนักงานรักษาความปลอดภัย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
กลุ่มบริหารการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี