[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงานระบบการรายงาน


แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

รายงานพุธเช้า

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
เรื่อง : ืโรงเรียนในสังกัดทดสอบการอ่านเขียน
โดย : Benyapat
เข้าชม : 262
พุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการอ่านและการเขียน ดังนี้ “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม”           โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ             ในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ขึ้น โดยเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) สำหรับเป็นข้อมูลการอ่านและการเขียนของนักเรียน เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เลือกหรือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับใช้ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกรอบโครงสร้างของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้ จัดทำขึ้นจาก             การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษา       ปีที่ ๑ - ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดยมีจุดประสงค์เพื่อ  เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖               เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ ๑ - ๖   เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ปีที่ ๑ - ๖ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ภาพกิจกรรม Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม โรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ 8/ส.ค./2562
      จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์การคำนวณและสะเต็มศึกษา 8/ส.ค./2562
      สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 11/ก.ค./2562
      นักเรียนในสักกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 รับมอบเครื่องเขียนพระราชการทาน 9/ก.ค./2562
      ประชุมทางไกล ชี้แจงความเข้าใจขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. 26/มิ.ย./2562