[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : เลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมโครงการพัฒนาฯ ผอ.เขต ,ผอ.กศน.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดย : Benyapat
เข้าชม : 198
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รุ่นที่ 2/2561
วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2561 ณ โรงแรมไมด้าน แกรนด์ ทรารวดี นครปฐม  โดยมี รตนภูมิ โนสุ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาฯ    กำหนดการพัฒนาตามหลักสูตร มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 2561 รวม 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาครั้งนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 46 คน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จำนวน 64 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม 110 คน     
                เลขาธิการ  กพฐ.กล่าวว่า โครงการพัฒนานี้ เป็นโครงการที่ดี  ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะคิดเชิงบวก มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  หลังจากผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ทีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษาสืบไป…เบญญพัฒน์ ภาพ/ข่าว....

เพิ่มภาพ

เพิ่มภาพ

เพิ่มภาพ 

เพิ่มภาพ


 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      จังหวัดนครปฐม เปิด สพฐ.เกมส์ เน้นให้นักเรียนไทยสุขภาพดี มีทักษะเลิศด้านกีฬา 21/พ.ย./2561
      201161ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2562 และศึกษาดูงาน ITA สพป.ประจวบฯ 2 20/พ.ย./2561
      สพป.นฐ.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง)แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19/พ.ย./2561
      ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ 16/พ.ย./2561
      ผอ.พบเพื่อนครู มุ่งสูคุณภาพการศึกษา 11/พ.ย./2561