Found

The document has moved here.

[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน


เว็บไซต์โรงเรียน
แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

รายงานพุธเช้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : เลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมโครงการพัฒนาฯ ผอ.เขต ,ผอ.กศน.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โดย : Benyapat
เข้าชม : 427
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รุ่นที่ 2/2561
วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร  เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน ในการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2/2561 ณ โรงแรมไมด้าน แกรนด์ ทรารวดี นครปฐม  โดยมี รตนภูมิ โนสุ นายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติทีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาฯ    กำหนดการพัฒนาตามหลักสูตร มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน 2561 รวม 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนาครั้งนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 46 คน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จำนวน 64 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม 110 คน     
                เลขาธิการ  กพฐ.กล่าวว่า โครงการพัฒนานี้ เป็นโครงการที่ดี  ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะคิดเชิงบวก มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  หลังจากผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ หวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้นำความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ทีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษาสืบไป…เบญญพัฒน์ ภาพ/ข่าว....

เพิ่มภาพ

เพิ่มภาพ

เพิ่มภาพ 

เพิ่มภาพ


 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 21/ก.ค./2562
      โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 12/ก.ค./2562
      ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ปูพรม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 9/ก.ค./2562
      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมเขตพื้นที่สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 5/ก.ค./2562
      ประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการบริหารการศึกษา เพื่อขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 4/ก.ค./2562


alsancak escort bornova escort gaziemir escort izmir escort buca escort mavisehir escort alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort buca escort escort izmir alsancak escort bornova escort bornova escort buca escort bornova escort gaziemir escort alsancak escort buca escort bornova escort buca escort buca escort alsancak escort