[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
[เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับบราวเซอร์ Google Chrome]                                                                                                                    
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี


+

รายงานพุธเช้า

จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS

  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : ประชุมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผอ.เขต และรอง ผอ.เขตทั่วประเทศ
โดย : Benyapat
เข้าชม : 519
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ห้องพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องจากมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคากรางการศึกษาตามความเหมาสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษา ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาและยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต  จนสามารถพัฒนางานด้านการส่งเสริมอีกทั้งหากผู้บริหารการศึกษามีความตั้งใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทุ่มเท  เสียสละ  องค์กรทางการศึกษานั้น ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมาก  แต่การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาย่อมต้องมีโอกาสเกษียณอายุราชการทุกคนไม่ก่อนก็หลัง ผู้เกษียณอายุราชการยังมีความคิด  มีประโยชน์  มีความรู  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการทำงาน  สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย  สามคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้บริหารการศึกษาครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จึงได้กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา   เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษาบรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ  เพื่อเป็นการแสดงมุติตาจิตต่อผู้บริหารการศึกษา ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันอีกดีระหว่างกันและเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งในแต่ละปีนี้ ชื่องานว่า  “ความภูมิใจ   คุณค่า  และศรัทธา ที่จังหวัดนครปฐม” โดยกำหนดจัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศวันที่ 25-27 กันยายน 2561 และกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ช่วงวันที่ 26 กันยายน 2561 เริ่มรายงานตัวเวลา 15.00 น.    ณ โรงแรมไมด้า ถนนเพชรเกษม   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กดชมภาพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      การประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO CONFERENCE) การรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 18/ก.พ./2562
      สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรม TEPE.Online 16/ก.พ./2562
      ดูงานการเป็นเจ้าภาพ OBEC AWARDS 16/ก.พ./2562
      เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา2561 14/ก.พ./2562
      เปิดป้ายอาคารเรียนบ้านบัวแดง 8/ก.พ./2562