[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

| HOME | AMSS | E-MONEY | E-EGP | ARS | KRS | | EMIS | DMC | B-OBEC | G-Code |

เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน


เว็บไซต์โรงเรียน
แผนปฏิบัติการ
รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2562

แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี 2561


คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1 


+

รายงานพุธเช้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศ GIS
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

  หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
เรื่อง : ประชุมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผอ.เขต และรอง ผอ.เขตทั่วประเทศ
โดย : Benyapat
เข้าชม : 759
อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  ห้องพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องจากมาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคากรางการศึกษาตามความเหมาสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษา ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาและยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ  ซื่อสัตย์สุจริต  จนสามารถพัฒนางานด้านการส่งเสริมอีกทั้งหากผู้บริหารการศึกษามีความตั้งใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทุ่มเท  เสียสละ  องค์กรทางการศึกษานั้น ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมาก  แต่การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาย่อมต้องมีโอกาสเกษียณอายุราชการทุกคนไม่ก่อนก็หลัง ผู้เกษียณอายุราชการยังมีความคิด  มีประโยชน์  มีความรู  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ จากการทำงาน  สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย  สามคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้บริหารการศึกษาครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จึงได้กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา   เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษาบรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาโดยตลอดอายุราชการ  เพื่อเป็นการแสดงมุติตาจิตต่อผู้บริหารการศึกษา ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันอีกดีระหว่างกันและเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งในแต่ละปีนี้ ชื่องานว่า  “ความภูมิใจ   คุณค่า  และศรัทธา ที่จังหวัดนครปฐม” โดยกำหนดจัดประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่ทั่วประเทศวันที่ 25-27 กันยายน 2561 และกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ช่วงวันที่ 26 กันยายน 2561 เริ่มรายงานตัวเวลา 15.00 น.    ณ โรงแรมไมด้า ถนนเพชรเกษม   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กดชมภาพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 15 อันดับล่าสุด

      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 21/ก.ค./2562
      โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 12/ก.ค./2562
      ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ลงพื้นที่ปูพรม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 9/ก.ค./2562
      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมเขตพื้นที่สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 5/ก.ค./2562
      ประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการบริหารการศึกษา เพื่อขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 4/ก.ค./2562